TOKEN

با ظهور بلاک چین روشی جدید در انتقال پول معرفی گردید که با توجه به خصوصیات پلتفرم بلاک چین اقتصادی نو ظهور را پایه گذاری کرد، با پیشرفت پلتفرم های مبتنی بر بلاک چین علاوه بر انتقال پول نیاز های جدیدی نیز بوجود آمدند که قسمتی از آن ها با نگاهی عمیقتر به فناوری بلاک چین و تعریفی جدید برای کاربردهای آن و قسمتی دیگر براساس اعلام نیاز کاربران توسط توسعه دهندگان معرفی شدند. یکی از این ها مفهوم توکن (TOKEN) می باشد. گواهینامه عرضه اولیه سکه (ICO ) از مفهوم گواهینامه عرضه اولیه سهام در بازار بورس(IPO) وام گرفته شد. تا به این وسیله طرح ها و پروژه ها در سراسر جهان بدون توجه به محل اجرایشان بتوانند سرمایه اولیه برای راه اندازی طرح هایشان را بدست آورند. توکن ها اعتبارشان را بر مبنای فناوری و اجماع بدست می آورند و هر کسی می تواند با ارائه طرح خود در قالب یک وایت پیپر و در صورت ترجیح کاربران با عرضه توکن در قالب رمز ارزها سرمایه لازم برای راه اندازی و توسعه طرح خود را جمع آوری کند. این روش یک راه جدید و کارا برای جمع آوری سرمایه از تمام نقاط جهان است که جز روش های Crowed Funding طبقه بندی گردیده است.