خانه بلاکچین ایران

خانه بلاک چین ایران یک اتحادیه منطقه ای با رویکردی جهانی است.

داستان خیلی ناگهانی و غیر منتظره شروع شد و خیلی سریع ادامه یافت. قهرمانی جدید با انگاره ای اسطوره ای پا به عرصه وجود گذاشته بود. پدیده ای که ادعایی بزرگ داشت ادعای عدالت برای همه بدون زمان و بدون مکان، بدون نژاد و بدون نام خانوادگی بزرگ و شجره نامه طولانی، می گفت همه هر کس با هرکس می تواند مبادله داشته باشد بدون نیاز به واسطه و به این ترتیب بود که کلماتی زاده شدند در ظاهر ساده ولی با باطنی وسیع باید بدانیم که؛ چهارمین انقلاب صنعتی، عصر نوین، عصر دیجیتال و عناوینی از این دست فقط تعدادی کلمه نیستند، هشداری هستند برای کسانی که می توانند به زمان حال نگاه کنند و آینده را بببینند، دیگر زمان خشت خام سپری شده و آینده را در آینه جادویی نباید دید.

“داستان ما ،داستان زندگی آرام و رو به جلو زیر یک سقف است، سقف خانه بلاکچین ایران”

فعالیت ها
 • آموزش
 • عمومی
 • تخصصی
 • سازمانی
 • برگزاری همایش و کنفرانس های عمومی و تخصصی
توسعه فناوری
 • برنامه های مبتنی بر بلاکچین
 • تدوین وایت پیپر
 • برگزاری ICO
مشاوره
 • بلاکچین و بازار
 • رمز ارزها حال و آینده
 • سرمایه گذاری در استخراج
 • ترید (تجارت) رمز ارز
 • توسعه محصول و بازار بر پایه بلاکچین
 • جذب سرمایه بر پایه بلاکچین

اصل اول: ساختن انسان ها مهم تر از ساختن ابزارهاست این مفهوم آموزش با هدف توسعه انسان است.

 

اصل دوم: انسان توسعه یافته برای زندگی توسعه یافته نیاز به ابزارهای توسعه یافته دارد این مفهوم توسعه با نگرش به انسانیت است.

 

اصل سوم: انسان توسعه یافته همراه با ابزار توسعه یافته نیاز به همرا هان توسعه یافته دارد این مفهوم توسعه پایدار با محوریت خانواده است.

POS

نرم افزار اندروید برای دستگاه های POS در پلتفرم Lightning به منظور پرداخت هزینه های خرید در فروشگاه ها کاربرد دارد.

ICO

با ظهور بلاک چین روشی جدید در انتقال پول معرفی گردید که با توجه به خصوصیات پلتفرم بلاک چین اقتصادی نو ظهور را پایه گذاری کرد

CTM

دستگاه خودپرداز CTM، نسل سوم دستگاه های خودپرداز است که نسبت به خودپرداز نسل دوم BTM یک مزیت دارد.

“خانواده توسعه یافته فقط در خانه توسعه یافته امکانپذیر است،این مفهوم خانه بلاکچین ایران است.”